home

Welkom bij de Groene Harttrimclub Gouda.

 

BELANGRIJKE  MEDEDELING , 19 augustus 2020!

Naar aanleiding van de uitbreiding en ontwikkeling omtrent het Coronavirus heeft het bestuur besloten, in tegenstelling van de berichtgeving in nieuwsbrief nr: 8, 5 augustus j.l., om nog NIET in september te gaan sporten (zwemmen en trimmen). Indien mogelijk willen wij in oktober de draad weer op te pakken en starten weer met zwemmen en trimmen conform de richtlijnen RIVM, Harteraad en Sport.Gouda, tenzij de overheid met andere richtlijnen komt. Medio september wordt dit besproken binnen het bestuur.

Wij zijn een recreatieve sportvereniging voor hartpatiënten, diabetespatiënten en anderen met een beperkte belastbaarheid.

Tijdens de revalidatie na uw ziekenhuisopname maakte u al kennis met sport en spel. Onze trimclub biedt u de mogelijkheid om hiermee door te gaan onder professionele begeleiding.

Een uurtje sporten in de week werkt ontspannend en is goed voor de conditie. En door samen te sporten motiveert u elkaar. Ook is het goed om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen.

Ons motto luidt:

Alles mag, niets moet”

Onze vereniging is in 1982 opgericht en aangesloten bij de landelijke organisatie  “Harteraad”.
Ingeschreven als patiëntenvereniging bij de KvK onder nr. 4065114 (SBI-code 88999).