over ons

Onze vereniging is in 1982 opgericht door een cardioloog en een fysiotherapeut van het Groene Hart Ziekenhuis. De naam was toen Hartrimclub Gouda en Omstreken. In 1984 hebben zij ook een zwemgroep gestart. De trimgroep en de zwemgroep zijn in 2009 officieel samengegaan.

Bij de Groene Harttrimclub Gouda kan men dus trimmen en zwemmen. Bij de aanmelding als lid kan men kiezen tussen “alleen trimmen”, “alleen zwemmen” of “trimmen en zwemmen”.

Zowel bij het trimmen als bij het zwemmen kan er gesport worden op verschillende niveaus van belastbaarheid. Bij het trimmen zijn 10 verschillende groepen en bij het zwemmen kan binnen de groep gevarieerd worden.

Wel is het van belang dat u toestemming heeft van artsen om te mogen sporten. Dit kunt u aantonen d.m.v. de beweegpas, die u na het afronden van de revalidatie ontving, of d.m.v. een verklaring van specialist of huisarts. Onderdeel van de aanmelding is een gesprek met een van de verpleegkundigen om samen, aan de hand van de belastbaarheid en voorkeuren, te kiezen welke groep het beste past.

Iedere sporter dient in het bezit te zijn van een pas met persoonlijke en medische gegevens. Vóór het sporten worden deze passen van de groep verzameld, zodat deze gegevens direct beschikbaar zijn bij een eventuele calamiteit. Op de trim- en zwemavonden is een verpleegkundige aanwezig.