Richtlijnen instroomprocedure nieuwe leden

Richtlijnen instroomprocedure nieuwe leden,

via de verpleegkundige

 

 1. De gegevens op de beweegpas of een goedkeuringsadvies van bijv. een huisarts is de basis tot een intake gesprek met het nieuwe lid.
 2. De verpleegkundige verdiept zich in het advies zoals dat op de beweegpas of advies van de arts is weergegeven, i.v.m. de belastbaarheid.
 3. De verpleegkundige inventariseert of het nieuwe lid een relevante medische (niet cardiale) vóór geschiedenis heeft m.b.t. het sporten.
 4. Na het inventarisatiegesprek volgt een ronde door de sportzalen en wordt de sportgroep/zaal indeling vastgesteld.
 5. Elk nieuw lid heeft recht op een proeftijd om te sporten van maximaal twee keer.
 6. Hierna wordt de sportleider en de teamcoördinator op de hoogte gesteld van het potentiële nieuwe lid. De teamcoördinator informeert het nieuwe lid over de rolverdeling en werking van onze calamiteitenprocedure.
 7. De verpleegkundige overhandigt de Statuten en het Huishoudelijk Reglement aan het nieuwe lid.
 8. De verpleegkundige controleert de gegevens van het nieuwe lid op het inschrijfformulier en laat het nieuwe lid het inschrijfformulier ook ondertekenen/ signeren.
 9. De verpleegkundige signeert, na goedkeuring als laatste het inschrijfformulier en levert deze met een kopie van de beweegpas in bij de koffie dames/ledenadministratie
 10. De verpleegkundige legt een schriftje aan van het nieuwe lid om de proefperiode te kennen en andere gegevens vast te legen voor overdracht aan de andere Dit schriftje wordt bewaard in de “Witte map”.
 11. De verpleegkundige wijst het nieuwe lid erop dat er een kledingvoorschrift is voor het sporten. Het T-shirt is te verkrijgen bij de koffiedames voor 10 euro.

versie 2016