Taakomschrijving

Taakomschrijving verpleegkundigen

  1. De verpleegkundige informeert bij de Coördinator Faciliteiten of er afwijkingen zijn in de sportzalen welke die avond worden gebruikt om te sporten door de leden.
  2. De verpleegkundige checkt vóór 18.00 uur de AED op beschikbaarheid en een correcte werking. De AED mag pas na controle en goedkeuring worden meegenomen naar zaal C en B.
  3. De verpleegkundige maakt aan het begin van de sportavond een ronde langs alle sportzalen om de bereikbaarheid na te gaan en te controleren.
  4. De verpleegkundige beheert het calamiteitenplan met de daarin opgenomen acties en werkt volgens het calamiteitenplan .
  5. De verpleegkundige controleert één keer per maand de EHBO koffers op inhoud.
  6. De verpleegkundige wordt ingeschakeld door de sportleider of door iemand anders in opdracht van de sportleider.
  7. De verpleegkundige geeft opdracht om een ambulance te bellen.
  8. In geval van een calamiteit vult de verpleegkundige het calamiteitenformulier in.
  9. De verpleegkundige is de enige persoon die de inzet van de AED bepaalt en het apparaat bedient.
  10. De verpleegkundige deelt nieuwe leden in o.b.v. de beweegpas in een van de sportgroepen. De Coördinator Faciliteiten brengt het nieuwe lid naar de Teamcoördinator van de betreffende sportgroep.

versie 2016